The knight

I vågors frånvaro göra man konstiga saker. Efter en tredje sommar i rad med Jan Guillous Arna böcker  måste det ha brustit för mig. Riddar kallet kom lite sent, men när det kom så kom det med full kraft…

YouTube Preview Image

ursäkta filmningen är inte riktigt van att göra det från ryggen på en best!